چرا دستگاه آسیاب باید با آب کار کند ؟

چند نکته هنگام خرید آسیاب و کارکرد آن

خرید آسیاب و کارکرد آن:

مورد اول

چند دقیقه قبل از خوراک گیری آسیاب را روشن کنید

مورد دوم

خوراک گیری با توجه به ظرفیت آسیاب باشد، قبل از خرید آسیاب ظزفیت خود را مشخص کنید

مورد سوم

بررسی منظم تیغه ها ار نظر تیزی و تمیزی و در صورت نیاز تعویض آنها

مورد چهارم

از محکم بودن تیغه های ثابت و متحرک مطمئن شوید چون در صورت محکم نبودن باعث شکستن تیغه ها  در اثر اصابت به یکدیگر شده و به شفت فشار آورده و باعث آسیب می گردد.

مورد پنجم

بازدید توری و تعویض آن در صورت انسداد سوراخ های توری ( به دلیل وجود ناخالصی) با هدف افزایش راندمان

مورد ششم

حتما یک مامود آسیاب داشته باشید تا آسیاب را شارژ کند و مواد زنده رابه داخل هدایت کند و همچنین تیز کردن تیغه ها و ریگلاژ کردن و آچار کشی و بازرسی دستگاه ها را انجام دهد.

مورد هفتم

اطمینان از خارج سازی کلیه مواد موجود در آسیاب، پیش از خاموش کردن دستگاه

مورد هشتم

بهتر است بر روی تسمه نقاله ورودی آسیاب، آهن ربایی تعبیه گردد تا مانع از ورود اشیای فلزی به آسیاب گردد و عمر تیغه ها افزایش یابد.