برنامه ریزی پتروشیمی زاگرس برای تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن از متانول

برنامه ریزی پتروشیمی زاگرس برای تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن از متانول

پتروشیمی زاگرس برای تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن از متانول برنامه ریزی می کند

بر اساس گزارش منابع مختلف، شرکت پتروشیمی زاگرس ایران فرایند مطالعات مهندسی را برای تکمیل

زنجیره ارزش به منظور تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن از متانول در واحد تولیدی خود در عسلویه شروع کرده

است.

این شرکت برای انجام مطالعات دقیق مهندسی، قراردادهایی را با شرکت‌های خارجی امضا کرده است.

رسانه‌ها گزارش کرده‌اند نتایج این مطالعات اکنون نهایی شده است.

این تاسیسات دارای دو واحد تولیدی متانول است که هر کدام ظرفیت تولید ۱/۳۵ میلیون تن در سال دارند.

انتظار می‌رود این تاسیسات، که گزارش شده است در حال حاضر با ۸۰ درصد ظرفیت تولید در حال فعالیت

است، با انجام تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده به سطح تولید کامل برسد.

زمانی برای شروع تولید پلی پروپیلن و پلی اتیلن و یا تکمیل تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده اعلام نشده است.